Mayor Addresses high municipal accounts issue

Mayor Addresses high municipal accounts issue

The municipality is aware of the problems a number of ratepayers are experiencing with the September municipal accounts.

Accept herewith our apologies for the inconvenience caused.

Also be assured that no additional charges or penalties will be payable until the matter has been resolved.

Affected ratepayers are advised to contact the municipality immediately in an effort to resolve the issue.

Once again accept our sincere apologies and be assured that we will resolve this issue expeditiously.

BURGEMEESTER SPREEK KWESSIE VAN HOË MUNISIPALE REKENINGE AAN

Die Munisipaliteit is bewus van die probleem wat ‘n aantal belastingbetalers ondervind met September-maand se munisipale rekeninge wat uitermatig hoog is.

Aanvaar hiermee ons verskoning vir die ongerief. Wees ook verseker dat geen addisionele heffings of boetes betaalbaar sal wees totdat die probleem opgelos is nie.

Belastingbetalers wat hierdeur geraak word, word aangeraai om die munisipaliteit te kontak sodat haakplekke uitgestryk kan word.

Aanvaar weereens ons opregte verskoning en wees verseker dat ons die probleem spoedig moontlik sal oplos.

USODOLOPHU UCACISA MALUNGA NE- AKHAWUNTI ZIKA MASIPALA EZIPHEZULU

Umasipala unolwazi ngengxaki kwi akhawunti zika Masipala zika Septemba.

Siyaxolisa, ngokuphazamiseka okunokuba kwenziwwe kwezi akhawunti. Kwakhona, siyaqinisekisa akuba akhochatha, upenalizwa nalongengezelelo lwemali oluzakwenzeka kwii akhawunti, de lomba usonjululwe.

Abarhafi abachaphazelekayo bayacelwa banxulumelane nomasipala ngokukhawuleza, ngenzame zokulungisa lomba.

Kwakhona, Siyaxolisa kwaye uzakuwulungisa lomba ngokuchanekileyo.

 

Previous Local author donating 2 books to Hermanus library

Mon – Fri: 07:45 – 13:00 & 13:45 – 16:30
Cashiers: 08:00 -13:00 & 13:45 – 15:00

Website Developed and Maintained: Maxitec Internet Services Copyright © Maxitec Internet Services | All Right Reserved